Оператори та вирази у PHP

maque.org.ua - Українською про PHP

Сьогоднішній відеоурок ознайомить вас з операторами, операндами та виразами у ПХП (PHP). Також у ньому йдеться про арифметичні оператори (+,-, /,*,%), оператор призначення (=), оператор конкатенації (.) та комбіновані оператори призначення (+=, -= тощо).

Continue Reading

Типи даних у PHP

maque.org.ua - Українською про PHP

У сьогоднішньому відеоуроці я розповідаю про типи даних у PHP: ціле число (integer), число з комою, що плаває (double), рядок (string), булев (boolean), ресурс (resource) використання якоїсь третьої сторони (наприклад, бази даних), змінна, яку не ініційовано (NULL) тощо. Також йдеться про використання функцій gettype (), is_int() та var_dump().

Continue Reading